หัวพ่นไฟ | Industrial Gas Burners

Kromschroder(Germany),Hope(Japan),Shoei(Japan),Eclipse(U.S.A), Maxon(U.S.A), Honeywell(U.S.A),North American(U.S.A) Yamataha(Thailand)

ตารางเปรียบเทียบหน่วยEnergy Unit Conversion

 1. เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

  เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

 2. เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner

  เบอร์เนอร์เวนจูรี่Venturi Gas Burner With Flame Rod

 3. Fives 4485 Industry Burner

  Fives 4485 Industry Burner

  132~396kW(Max 1,500,000Btu/h)

  Made in U.S.A

 4. HopeBurner Type EXA 1A

  TYPE EXA 1A

  97kW(83x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/4"

 5. HOPEBURNER TYPE LXG-3R

  TYPE LXG-3R

  140kW(120x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 2"

 6. HopeBurner Type EXA 2A

  TYPE EXA 2A

  166kW(143x1,000kcal/h)

  Gas RC 1", Air RC 1.1/2"

 7. HOPEBURNER TYPE LXG-6A

  TYPE LXG-6A

  350kW(300x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 8. HOPEBURNER TYPE IP-7FR

  TYPE IP-7FR

  465kW(400x1,000kcal/h)

  Gas RC 1.1/2", Air RC 3"

 9. Five North American Burner 4422-6

  Five North American Burner 4422-6

  1,475,000Btu/h

  371,700Kcal/h=432kW/h

 10. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse TJ0300 Refractory

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 11. Eclipse Burner TJ0015

  Eclipse TJ0015

  150,000Btu/h

  37800Kcal/h=44kW/h

 12. Eclipse Burner TJ0025

  Eclipse Burner TJ0025

  250,000Btu/h

  63,000Kcal/h=73kW/h

 13. Eclipse Burner TJ0040

  Eclipse Burner TJ0040

  400,000Btu/h

  100,800Kcal/h=117kW/h

 14. Eclipse Burner TJ0050

  Eclipse Burner TJ0050

  500,000Btu/h

  126,000Kcal/h=146kW/h

 15. Eclipse Burner TJ0075

  Eclipse Burner TJ0075

  750,000Btu/h

  189,000Kcal/h=220kW/h

 16. Eclipse Burner TJ0100

  Origin: U.S.A 100%

  Capacity:1,000,000Btu/h=252,000Kcal/h

  Eclipse Burner TJ0100-293kw

 17. Eclipse Burner TJ0100

  Eclipse TJ0100 Scilicon Carbide Combustor

  1,000,000Btu/h

  252,000Kcal/h=293kW/h

 18. Eclipse Burner TJ0150

  Eclipse Burner TJ0150

  1,500,000Btu/h

  378,000Kcal/h=396kW

 19. Eclipse Burner Model TJ0200

  Eclipse Burner TJ0200

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 20. Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  Eclipse TJ0200 Scilicon Carbide Combustor

  2,000,000Btu/h

  453,998Kcal/h=528kW/h

 21. Eclipse Burner TJ0300

  Eclipse Burner TJ0300

  3,000,000Btu/h

  680,137Kcal/h=791kW/h

 22. Eclipse Burner TJ0500

  Eclipse Burner TJ0500

  5,000,000Btu/h

  1,260,000Kcal/h=1465kW/h

 23. Eclipse ThermJet Burners Silicon Carbide Combustor

  Eclipse Silicon Carbide Combustor

  Max Temp: 1,371°C(2,500°F)

  Silicon Carbide Combustor

 24. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 25. Kromschroder BIO 65KB-50/35-/46/E

  BIO 65KB-50/35-/46/E

  Gas Burner 90kW/h(307,000Btu/h)

  Origin: Germany

 26. Kromschroder BIO 65C-RB-150/135-/37/E

  BIO 80RM-50/35-/12/E

  Gas Burner 150Kw

  Origin: Germany

 27. Kromschroder BIO 80HB-100/35-/16/F

  BIO 80HB-100/35-/16/F

  Gas Burner 150Kw(512,000Btu/h)

  Origin: Germany

 28. Kromschroder BIO 100RB-100/50-/16/F

  BIO 100RB-100/50-/16/F

  Gas Burner 230Kw(785,000Btu/h)

  Origin: Germany

 29. Shoei Gas Burner DCM-20

  233KW(200,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-20

  Brand: Shoei(Japan)

 30. Shoei Gas Burner DCM-30

  349KW(300,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-30

  Brand: Shoei(Japan)

 31. Shoei Gas Burner DCM-40

  466KW(400,000Kcal/h)

  Shoei Gas Burner DCM-40

  Brand: Shoei(Japan)

 32. Shoei Jet Gas Burner

  Shoei Gas Burner DCM

  Shoei Jet Gas Burner

  Brand: Shoei(Japan)

 33. Eclipse ThermJet Burner TJ0040

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(18/01/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 34. eclipse-tj0040-gas-burner_01-02-2017

  Eclipse ThermJet Burner TJ0040(01/02/2017)

  400,000Btu/h = 100,800Kcal/h = 117kW/h

 35. Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  Eclipse ThermJet Burner TJ0050

  500,000Btu/h = 126,000Kcal/h = 146kW/h

 36. Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(12/09/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 37. Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(14/12/2016)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 38. Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0075(03/09/2017)

  750,000Btu/h = 189,000Kcal/h = 220kW/h

 39. Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  Eclipse Gas Burner TJ0100(08/01/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 40. Eclipse ThermJet Burner TJ0100

  Eclipse ThermJet Burner TJ0100(17/02/2017)

  1000,000Btu/h = 252,000Kcal/h = 293kW/h

 41. Standard Gas Burner Control
  Gas Burner Control Standard of the worlds
 42. Yamataha 160 AH(DCM-40)

  Airheat: Yamataha 160 AH(DCM-40)

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  1,600,000Btu/h

  Max Temperature 400℃,752℉

 43. Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  Airheat: Yamataha 160 RAH(DCM-R40)

  1,600,000Btu/h

  466~586kW/h=400,000Kcah/h

  Max Temperature 400℃,752℉

 44. Sic Burner

  Sic Burner

 45. Yamataha Pilot Burner

  Yamataha T Gas Burner

  Assembly in Thailand

  Coffee Roaster Furnace,Baking Furnace

 46. ZAI K Pilot Burner

  ZAI K

  Pilot Burner 1.8~3kW

  Origin: Germany

 47. ZT 40G-100/100 Pilot Burner

  ZT 40G-100/100

  Pilot Burner 1kW

  Origin: Germany

 48. ZTI 55G-105/120A

  ZTI 55G-105/120A

  Pilot Burner 3kW

  Origin: Germany

 49. ZMI 16 B150R

  ZMI 16 B150R

  Pilot Burner 1,6Kw L=150mm OD16mm

  Origin: Germany

 50. ZMI 16 B200R

  ZMI 16 B200R

  Pilot Burner 1,6Kw L=200mm OD16mm

  Origin: Germany

 51. Kromschroder ZKIH 150/100R

  ZKIH 150/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=150mm

  Origin: Germany

 52. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 300/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=300mm

  Origin: Germany

 53. Kromschroder ZKIH 400/100R

  ZKIH 400/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=400mm

  Origin: Germany

 54. Kromschroder ZKIH 500/100R

  ZKIH 500/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=500mm

  Origin: Germany

 55. Kromschroder ZKIH 700/100R

  ZKIH 700/100R

  Pilot Burner max 5Kw L=700mm

  Origin: Germany

 56. Pilot Mixer 4-6131

  Pilot Gas Mixer 4-6131

  Yamataha

  Air 1/2",Gas 3/8"

 57. Yamataha Pilot Burner PB-2

  Yamataha Pilot Burner PB-2

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 58. Yamataha Pilot Burner

  Yamataha Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Air 1/2",Gas 3/8"

 59. Yamataha Bloom Pilot Burner

  Yamataha Bloom Pilot Burner

  Max 5Kw,Made in Thailand

  Inlet 1/2"

 60. Burner Hotpower

  Burner Hotpower

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตาFurnace Accessories
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems
[+] Machine Vision Systems