วาล์วปรับแรงดันแก๊สGas Regulator

ตารางเปรียบเทียบหน่วยPressure Unit Conversion

วาล์วปรับแรงดันแก๊ส,fisher ตัวแทนจำหน่าย
 1. Regulator Spring Adjustment Tool

  ประแจขันแก๊สเรกูเลเตอร์

  Regulator Spring Adjustment Tool

  Material: S.T.L #304

  Brand: ADD

 2. A40Z-1

  Pressure regulator:A40Z-1

  Size: 1.1/2" DN40

  Aichi tokei denki co.,ltd.

 3. Fisher Controls 64/35

  Fisher Controls 64/33

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 3~15psi

 4. fisher gas regulator 64-35

  Fisher 64-35

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5-35PSI

 5. Fisher 64-36

  Fisher 64-36

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 30~60psi/2~4bar

 6. Fisher Loc 870 Type 627-1217-29855

  Type 627-1217-29855

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

 7. Fisher Type 627-1217-29858

  Fisher Type 627-1217-29858

  Outlet pressure: 15~40psi

  Size: 1" FNPT

 8. Type 627-1217-29860

  Type 627-1217-29860

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 35-80 PSI

 9. Fisher Loc 870 Type 627-1217-29863

  Type 627-1217-29863

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 70-150 psi

 10. Fisher Loc 870 Type 627-577

  Type 627-577

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 15~40psi

 11. Fisher Loc 870 Type 627-496

  Fisher Type 627-496

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

 12. Fisher Loc 870 Type 627-496/RED

  Fisher Loc 870 Type 627-496/RED

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

 13. Fisher Loc 870 Type 627-497

  Fisher Loc 870 Type 627-497

  Size: 1"FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 15~40psi

 14. Fisher Loc 870 Type 627-497/RED

  Fisher Loc 870 Type 627-497/RED

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 15~40psi

 15. Fisher Loc870(627-1217-4153718S)

  Fisher Loc870(627-1217-4153718S)

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

 16. Fisher Big Joe Type 630-322

  Fisher Big Joe Type 630-322

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 8~20psi/0.5~1.3bar

 17. Fisher Big Joe Type 630-323

  Fisher Big Joe Type 630-323

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 17~30psi/1.1~2.0bar

 18. Fisher Big Joe Type 630-324

  Fisher Big Joe Type 630-324

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 27~40psi/1.8~2.7bar

 19. Gas Regulator Type 812-HP-05

  Gas Regulator Type 812-HP-05

  Outlet pressure range : 5-20psi

  Inlet & Outlet connections : 2"NPT

 20. Fisher 1301F-2

  Fisher 1301F-2

  Size: 1/4"FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure:50~150 psi

 21. Tescom 44-2662-242

  Tescom 44-2662-242

  Inlet pressure: 400 psi / 27.58 bar

 22. Fisher FS67CH/743 LP-Gas Regulator

  Fisher FS67CH/743 LP-Gas Regulator

  Size:1/4" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 3~35psi

 23. Fisher Loc 870 Type 912-104

  Fisher Loc 870 Type 912-104

  Size: 1/4" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 24. Fisher Loc 870 Type 912H-108

  Fisher Loc 870 Type 912H-108

  Size: in1/4" out 3/8" NPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Out pressure:0.5~2.5psi/34~172mbar

 25. Rego 1584vn Regulator High Pressure

  Rego 1584VN Regulator 1/2"

  Inlet pressure:400psi (28Bar)

  Outlet pressure:3~30 psi

  Origin: U.S.A

 26. Rego 1584vl Regulator High Pressure

  Rego 1584VL Regulator 1/2"

  Inlet pressure:400psi (28Bar)

  Outlet pressure:25~50 psi

  Origin: U.S.A

 27. Rego Regulator LP-Gas No 1588vn

  Rego Regulator LP-Gas 1588VN 1"

  Inlet pressure:400psi (28kg/cm^2)

  Outlet pressure:3~30 psi

  L.P.G Origin: U.S.A

 28. Rego Regulator LP-Gas No 1588vl

  Rego Regulator LP-Gas 1588VL 1"

  Inlet pressure:400psi (28kg/cm^2)

  Outlet pressure:25~50 psi

  Origin: U.S.A

 29. LV4403 Rego

  LV4403 Rego

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Origin: U.S.A

 30. LV5503 Rego

  LV5503 Rego

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Origin: U.S.A

 31. Rego Regulator LV5503B8

  Rego Regulator LV5503B8

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Inlet Connetion 3/4", Outlet 1" FNPT

 32. FRS 503

  FRS 503

  Connection:Rp3/8"

 33. FRS 505

  FRS 505

  DN15 1/2" (10-30mbar)

 34. FRS 505

  FRS 505

  DN15 1/2" (25-55mBar)

 35. Dungs FRS 505 Range 100-150mbar

  FRS 505

  DN15 1/2" (100-150mBar)

 36. FRS 507

  FRS 507

  DN20 3/4" (10-30mBar)

 37. FRS 507

  FRS 507

  DN20 3/4" (30-70mBar)

 38. FRS 507

  FRS 510

  DN25 1" (30-70mBar)

 39. Dungs FRS 515

  Dungs FRS 515

  Pressure Ranges:10-30mbar

 40. FRS 520

  Dungs FRS 520

  Size: DN50 2"

 41. FRS 705/6

  Dungs FRS 705/6

  Size:NPT 1/2"

 42. FRS 5040

  FRS 5040

  Size:DN40

 43. FRS 5050

  FRS 5050

  Size:DN50

 44. FRS 5065

  FRS 5065

  Size:DN65

 45. FRS 5080

  FRS 5080

  Size:DN80

 46. FRS 5100

  FRS 5100

  60-110mbar/6-11kPa/24-44inch W.C.

 47. Dungs FRS 5100(10-30mbar)

  Dungs FRS 5100(10-30mbar)

  Size:DN100

 48. FRS 5125

  FRS 5125

  140-200mbar(56-80"WC)

 49. Dungs FRS 5125 (10-30mbar)

  FRS 5125

  10-30mbar/1-3kPa/4-12inch W.C

 50. Pressure Regulator FRS-5150 (Range:10-30mbar)

  Pressure Regulator FRS-5150 (Range:10-30mbar)

  5-500 mbar/0.5-50 kPa

 51. Pressure Regulator FRS-5150 (Range:100-150mbar)

  Pressure Regulator FRS-5150 (Range:100-150mbar)

  5-500 mbar/0.5-50 kPa

 52. FRU 5055

  FRU 5050

  10-30mbar/1-3kPa/4-12inch W.C

 53. FRN 5100

  Zero pressure regulator

  FRN 5100

  Inlet pressure : 50mbar/5kPa

 54. Dungs FRNG 503

  Dungs FRNG 503

  Connections:Rp3/8"

 55. Dungs FRNG 505

  Dungs FRNG 505

  Connections:Rp1/2"

 56. Dungs FRNG 507

  Dungs FRNG 507

  Connections:Rp3/4"

 57. Dungs FRNG 510

  Dungs FRNG 510

  Size: 1" DN25

 58. Dungs FRNG 515

  Dungs FRNG 515

  Connections:Rp1.1/2"

 59. Dungs FRNG 520

  Dungs FRNG 520

  Connections:Rp2"

 60. FRNG 5065

  Dungs FRNG 5065

  Connections:DN 65

 61. Model 1813 RANGE 1.0-2.0#

  American Model 1813

  RANGE 1.0-2.0#,69~138mbar

  Size: 1.1/2" or 2"

 62. 1803B2 Outlet Size 3/4" 13~21mbar

  American Model 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet: 5.5~8.5"WC(13~21mBar)

  Outlet Size: 3/4"

 63. 1803B2 Outlet Size 3/4" 15~37mbar

  American Model 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet: 6~15"WC(15~37mBar)

  Outlet Size: 3/4"

 64. 1803B2 Outlet Size 3/4" 30~70mbar

  American Model 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet:12~28"WC(30~70mBar)

  Outlet Size: 3/4"

 65. American Meter Company 1803b2

  American Meter 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:15~120mbar

  Outlet Size: 1"

 66. 6"~15" 1803B2 American Meter

  American Meter 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:6"~15"(15~37mBar)

  Outlet Size:1" FNPT

 67. 12"~28" 1803B2 American Meter

  American Meter 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:12"~28";(30~70mBar)

  Outlet Size: 1" FNPT

 68. 24"~48" 1803B2 American Meter

  American Meter 1803B2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  pressure: 24"~48";(60~120mBar)

  Outlet Size:1" FNPT

 69. American Model 1803 14.5-28.0 Size 1.1/2inch or 2inch

  American Model 1803

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  outlet pressure:14.5-28.0 WC

  Size:1.1/2" or 2"

 70. American Model 1803 1~2Psi(68~136mBar) Size 1.1/2inch or 2inch

  American Model 1803

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  pressure: 1~2Psi(68~136mBar)

  Size:1.1/2" or 2"

 71. American Model 1803 1.0-2.0#

  American Model 1803

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Range:1.0-2.0#

  Size:1.1/2"

 72. American Model 1803 8.5-14.0

  American Model 1803

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Range:8.5-14.0"

  Size:2"

 73. 24"~48" 1813B2 American Meter

  American Model 1813

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  pressure:8.5~14.0"(21~34.8mBar)

  Size:1.1/2" or 2"

 74. Model 1813 American Meter 1.1/2inch

  American Model 1813

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  Range:14.5~28"wc(36~70mBar)

  Size:1.1/2" FNPT

 75. Model 1813 American Meter 2"

  American Model 1813

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 14.5~28"wc(36~70mBar)

  Outlet Size: 2" FNPT

 76. American Meter 1813

  American Meter 1813

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 3.5"wc~5psi(8~345mBar)

  Outlet Size: 2" FNPT

 77. 24"~48" 1843 American Meter

  American Meter Gas Regulator 1843

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  pressure:0.5~15psi(34~1034mbar)

  Outlet Size:1.1/2 or 2" FNPT

 78. American Meter Company 1843 B2

  American Meter Company 1843B2

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet:1.5~2.5PSI(100~170mBar)

  Outlet Size: 2" FNPT

 79. American Meter 1883

  Honeywell 1883 (American Meter)

  Outlet: 14.0-28.0"(34-69mbar)

  Outlet Size: 2"Inch

 80. American Meter 1883b2

  American Meter 1883B2

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 6"~15"wc (8~345mBar)

  Outlet Size: 1" FNPT

 81. Sensus 143 Service Regulator

  Sensus 143 Service Regulator

  เพรชเชอร์เข้า:40psi (2.8Bar)

  เพรชเชอร์ออก:10~14"(25~34.8mBar)

  Origin: U.S.A

 82. Fisher Controls Type R122H-AAJ

  Fisher Controls Type R122H-AAJ

  Size: in1/4" out 1/2"NPT

  Inlet pressure: 10 psig / 0,69 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 83. fisher r632 jff

  Fisher R632R-JFF

  Size: 1/2" Outlet 3/4"

  Inlet pressure: 250psi (17.5kg/cm^2)

  Outlet pressure:9.5~14"/22~32mbar

 84. Fisher Loc 870 Type R222-BAF

  Fisher Loc 870 Type R222-BAF

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 85. Fisher Loc 870 Type R622-BCF

  Fisher Loc 870 Type R622-BCF

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 86. Fisher Loc 870 Type R622-CFF

  Fisher Loc 870 Type R622-CFF

  Size: inlet1/2" Outlet 3/4" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 87. Fisher Loc 870 Type R622-DFF

  Fisher Loc 870 Type R622-DFF

  Size: 3/4" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 88. Fisher Controls Type HSR-CDJAMYN

  Fisher Controls Type HSR-CDJAMYN

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1bar

  Outlet pressure: 82~151mbar

 89. Fisher Controls Type HSRL-CFC

  Fisher Controls Type HSRL-CFC

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.68 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

 90. Fisher Controls Type HSR-CDGAMYN

  Fisher Controls Type HSR-CDGAMYN

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1 bar

  Outpressure: 12.5~20"/31~49.8mbar

 91. Fisher Controls Type HSR-CDGAMYN

  Fisher Controls Type HSR-CDGBMYN

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1 bar

  Outpressure: 12.5~20"/31~49.8mbar

 92. Fisher Type NO CS400IN

  Fisher Type No CS400IN

  Size: 1.1/4",1.1/2",2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  Outlet pressure: 0.2~5.5psi

 93. Fisher Type No CS400IR-6H

  Fisher Type No CS400IR-6H

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  Outlet pressure: 1~2psi/68~138mbar

 94. Fisher CS400IR-6E

  Fisher CS400IR-6E

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  OutletPressure: 10~14wc/25~32mbar

 95. Katsura Regulator KLS-30HA

  Katsura Regulator KLS-30HA

  inlet connections: 1/2" fnpt

  outlet connections: 1" fnpt

 96. kls 30ha katsuraseiki

  kls-30ha katsuraseiki

  inlet connections: 1/2" fnpt

  outlet connections: 1" fnpt

  Brand: Katsuraseiki

 97. kls 20ha katsuraseiki

  kls-20ha katsuraseiki

  inlet pressure:0.025~0.35MPa

  outlet pressure range: 0.56~1.1psig (39~78mbar)

  Brand: Katsuraseiki

 98. kls 5 katsuraseiki

  kls-5 katsuraseiki

  inlet pressure:0.025~0.35MPa

  Brand: Katsuraseiki

 99. KA-32AKF

  KA-32AKF

  Capacity (Q):32kg/h

  connection:Rc1/2

 100. Fisher Type No CS400IR-8E

  Fisher Type No CS400IR-8E

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 20 psi / 1.3 bar

  Outlet pressure: 10~14wc/25~32mbar

 101. Fisher Type No CS400IR-8I

  Fisher Type No CS400IR-8I

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 20psi

  Outlet pressure: 2~5.5psi

 102. 2-300 Fisher C0006

  2-300 Fisher C0006

  Size: 2" (DN50) Flange

  Inlet pressure:250psi (17.2bar)

  Outlet pressure:10~40 psi

 103. Fisher Big Joe Type 630-324

  Fisher Big Joe Type 630-324

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 27~40psi/1.8~2.7bar

 104. Fisher Controls Type A 99-510

  Fisher Controls Type A 99-510

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure: 17~137mbar

 105. Fisher Controls Type A 99-515

  Fisher Controls Type A 99-515

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure: 10~20psi/0.6~1.3bar

 106. Fisher Type No CS800IR-7C

  Fisher Type No CS800IR-7C

  Size:1.1/2" FNPT

  Inlet pressure: 50 psi / 3.4 bar

  Outlet pressure: 8~12"wc/20~30mbar

 107. Fisher Type No CS800IR-7C

  Fisher Type No CS800IR

  Size:1.1/2" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi /4.1 bar

  OutletPressure:14~30"wc/35~75mbar

 108. Fisher Type No CS800IR

  Fisher Type No CS800IR

  Size:2" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1 bar

  OutletPressure:14~30"wc/35~75mbar

 109. Kromschroder VGBF 25R40-1

  VGBF 25R40-1

  Max Inlet4bar,Outlet 10-30mbar

  Regulagor Size: DN25 1"

 110. Kromschroder VGBF 40F40-3

  VGBF 40F40-3 10~30mbar

  Outlet Pressure: 10-30mBar

  Gas Pressure Regulator,DN40 1.1/2"

 111. Kromschroder VGBF 40F40-3 150~230mBar

  VGBF 40F40-3 150~230mBar

  Oulet Pressure: 150-230mBar

  Gas Pressure Regulator,DN40 1.1/2"

 112. Kromschroder VGBF 50F40-3

  VGBF 50F40-3 40~60mBar

  Outlet pressure: 40~60mBar

  Gas Pressure Regulator,DN50 2"

 113. Kromschroder VGBF 50F40-3

  VGBF 50F40-3 85~105mBar

  Outlet pressure: 85~105mBar

  Gas Pressure Regulator,DN50 2"

 114. Kromschroder VGBF 65F05-3

  VGBF 65F05-3

  Outlet pressure: 10~30mBar

  DN65 2.1/2" Gas Regulator

 115. VGBF 80F40-3

  VGBF 80F40-3

  krom//schroder Germany

  Gas Pressure Regulator,DN80 3"

 116. Madas RG/2MC DN65

  Madas RG/2MC DN65

  Ranges: 50~130mBar

  Origin: Italy

 117. Madas RG/2MC DN80

  Madas RG/2MC DN80

  Ranges: 50~130mBar

  Origin: Italy