วาล์วปรับแรงดันแก๊สGas Regulator

ตารางเปรียบเทียบหน่วยPressure Unit Conversion

วาล์วปรับแรงดันแก๊ส,fisher ตัวแทนจำหน่าย
 1. Regulator Spring Adjustment Tool

  ประแจขันแก๊สเรกูเลเตอร์

  Regulator Spring Adjustment Tool

  Material: S.T.L #304

  Brand: ADD

 2. A40Z-1

  Pressure regulator:A40Z-1

  Made in Japan

  Aichi tokei denki co.,ltd.

 3. Fisher Controls 64/35

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 3~15psi

  Fisher Controls 64/33

 4. fisher gas regulator 64-35

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5-35PSI

  Fisher 64-35

 5. Fisher 64-36

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 30~60psi/2~4bar

  Fisher 64-36

 6. Fisher Loc 870 Type 627-1217-29855

  Type 627-1217-29855

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

 7. Fisher Loc 870 Type 627-496

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

  Fisher Loc 870 Type 627-496

 8. Fisher Loc 870 Type 627-496/RED

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

  Fisher Loc 870 Type 627-496/RED

 9. Fisher Loc 870 Type 627-497

  Size: 1"FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 15~40psi

  Fisher Loc 870 Type 627-497

 10. Fisher Loc 870 Type 627-497/RED

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 15~40psi

  Fisher Loc 870 Type 627-497/RED

 11. Fisher Loc870(627-1217-4153718S)

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 5~20psi

  Fisher Loc870(627-1217-4153718S)

 12. Fisher Big Joe Type 630-322

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 8~20psi/0.5~1.3bar

  Fisher Big Joe Type 630-322

 13. Fisher Big Joe Type 630-323

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 17~30psi/1.1~2.0bar

  Fisher Big Joe Type 630-323

 14. Fisher Big Joe Type 630-324

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 27~40psi/1.8~2.7bar

  Fisher Big Joe Type 630-324

 15. Fisher 1301F-2

  Size: 1/4"FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure:50~150 psi

  Fisher 1301F-2

 16. Tescom 44-2662-242

  Inlet pressure: 400 psi / 27.58 bar

  Tescom 44-2662-242

 17. Fisher FS67CH/743 LP-Gas Regulator

  Size:1/4" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 3~35psi

  Fisher FS67CH/743 LP-Gas Regulator

 18. Fisher Loc 870 Type 912-104

  Size: 1/4" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Loc 870 Type 912-104

 19. Fisher Loc 870 Type 912H-108

  Size: in1/4" out 3/8" NPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Out pressure:0.5~2.5psi/34~172mbar

  Fisher Loc 870 Type 912H-108

 20. Rego 1584vn Regulator High Pressure

  Inlet pressure:400psi (28Bar)

  Outlet pressure:3~30 psi

  Origin: U.S.A

  Rego 1584VN Regulator 1/2"

 21. Rego 1584vl Regulator High Pressure

  Inlet pressure:400psi (28Bar)

  Outlet pressure:25~50 psi

  Origin: U.S.A

  Rego 1584VL Regulator 1/2"

 22. Rego Regulator LP-Gas No 1588vn

  Inlet pressure:400psi (28kg/cm^2)

  Outlet pressure:3~30 psi

  L.P.G Origin: U.S.A

  Rego Regulator LP-Gas 1588VN 1"

 23. Rego Regulator LP-Gas No 1588vl

  Inlet pressure:400psi (28kg/cm^2)

  Outlet pressure:25~50 psi

  Origin: U.S.A

  Rego Regulator LP-Gas 1588VL 1"

 24. LV4403 Rego

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Origin: U.S.A

  LV4403 Rego

 25. LV5503 Rego

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Origin: U.S.A

  LV5503 Rego

 26. Rego Regulator LV5503B8

  Inlet pressure:20psi (1.2Bar)

  Outlet pressure:9"-13"(22~34mBar)

  Inlet Connetion 3/4", Outlet 1" FNPT

  Rego Regulator LV5503B8

 27. FRS 505 Dungs

  Origin: Germany

  Pressure Ranges:10-30mbar

  FRS 505 Dungs 10-30mbar

 28. FRS 505 Dungs

  Origin: Germany

  Pressure Ranges:25-55mbar

  FRS 505 Dungs 25-55mbar

 29. FRS 5080 Dungs

  Origin: Germany

  Pressure:10-30mbar or 30-70mbar

  FRS 5080 Dungs

 30. 1803B2 Outlet Size 3/4" 13~21mbar

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet: 5.5~8.5"WC(13~21mBar)

  Outlet Size: 3/4"

  1803B2 Outlet Size 3/4" 13~21mbar

 31. 1803B2 Outlet Size 3/4" 15~37mbar

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet: 6~15"WC(15~37mBar)

  Outlet Size: 3/4"

  1803B2 Outlet Size 3/4" 15~37mbar

 32. 1803B2 Outlet Size 3/4" 30~70mbar

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet:12~28"WC(30~70mBar)

  Outlet Size: 3/4"

  1803B2 Outlet Size 3/4" 30~70mbar

 33. American Meter Company 1803b2

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:15~120mbar

  Outlet Size: 1"

  American Meter 1803B2

 34. 6"~15" 1803B2 American Meter

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:6"~15"(15~37mBar)

  Outlet Size:1" FNPT

  1803B2 Size 1" Pressure6"~15" WC

 35. 12"~28" 1803B2 American Meter

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  Outlet pressure:12"~28"(30~70mBar)

  Outlet Size: 1" FNPT

  12"~28" 1803B2 American Meter

 36. 24"~48" 1803B2 American Meter

  Inlet pressure:30psi (2.1Bar)

  pressure: 24"~48"/60~120mBar

  Outlet Size:1" FNPT

  24"~48" 1803B2 American Meter

 37. Sensus 143 Service Regulator

  เพรชเชอร์เข้า:40psi (2.8Bar)

  เพรชเชอร์ออก:10~14"(25~34.8mBar)

  Origin: U.S.A

  Sensus 143 Service Regulator

 38. 24"~48" 1843 American Meter

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  pressure: 0.5~15psi/34~1034mbar

  Outlet Size:1.1/2 or 2" FNPT

  American Meter Gas Regulator 1843

 39. 24"~48" 1803B2 American Meter

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  pressure: 8.5~14.0"(21~34.8mBar)

  Model 1813 American Meter Company 1.1/2"

 40. Model 1813 American Meter 1.1/2inch

  Inlet pressure:60psi (4Bar)

  Range: 14.5~28"wc(36~70mBar)

  Outlet: 1.1/2" FNPT

  Model 1813 American Meter 1.1/2"

 41. Model 1813 American Meter 2"

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 14.5~28"wc(36~70mBar)

  Outlet: 2" FNPT

  Model 1813 American Meter 2"

 42. American Meter 1813

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 3.5"wc~5psi(8~345mBar)

  Outlet: 2" FNPT

  American Meter 1813

 43. American Meter Company 1843 B2

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 1.5~2.5PSI (100~170mBar)

  Outlet: 2" FNPT

  American Meter Company 1843 B2

 44. American Meter 1883b2

  Inlet pressure:150psi (10Bar)

  Outlet: 6"~15"wc (8~345mBar)

  Outlet: 1" FNPT

  American Meter 1883B2

 45. Fisher Controls Type R122H-AAJ

  Size: in1/4" out 1/2"NPT

  Inlet pressure: 10 psig / 0,69 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Controls Type R122H-AAJ

 46. fisher r632 jff

  Size: 1/2" Outlet 3/4"

  Inlet pressure: 250psi (17.5kg/cm^2)

  Outlet pressure:9.5~14"/22~32mbar

  Fisher R632R-JFF

 47. Fisher Loc 870 Type R222-BAF

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Loc 870 Type R222-BAF

 48. Fisher Loc 870 Type R622-BCF

  Size: 1/2" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Loc 870 Type R622-BCF

 49. Fisher Loc 870 Type R622-CFF

  Size: inlet1/2" Outlet 3/4" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Loc 870 Type R622-CFF

 50. Fisher Loc 870 Type R622-DFF

  Size: 3/4" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.6 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Loc 870 Type R622-DFF

 51. Fisher Controls Type HSR-CDJAMYN

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1bar

  Outlet pressure: 82~151mbar

  Fisher Controls Type HSR-CDJAMYN

 52. Fisher Controls Type HSRL-CFC

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 10 psi / 0.68 bar

  Outlet pressure: 9.5~13"/22~32mbar

  Fisher Controls Type HSRL-CFC

 53. Fisher Controls Type HSR-CDGAMYN

  Size: 1" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1 bar

  Outpressure: 12.5~20"/31~49.8mbar

  Fisher Controls Type HSR-CDGAMYN

 54. Fisher Type NO CS400IN

  Size: 1.1/4",1.1/2",2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  Outlet pressure: 0.2~5.5psi

  Fisher Type No CS400IN

 55. Fisher Type No CS400IR-6H

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  Outlet pressure: 1~2psi/68~138mbar

  Fisher Type No CS400IR-6H

 56. Fisher CS400IR-6E

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 40 psi / 2.7 bar

  OutletPressure: 10~14wc/25~32mbar

  Fisher CS400IR-6E

 57. kls 30ha katsuraseiki

  kls-30ha katsuraseiki

  inlet connections: 1/2" fnpt

  outlet connections: 1" fnpt

  Brand: Katsuraseiki

 58. kls 20ha katsuraseiki

  kls-20ha katsuraseiki

  inlet pressure:0.025~0.35MPa

  outlet pressure range: 0.56~1.1psig (39~78mbar)

  Brand: Katsuraseiki

 59. kls 5 katsuraseiki

  kls-5 katsuraseiki

  inlet pressure:0.025~0.35MPa

  Brand: Katsuraseiki

 60. KA-32AKF

  KA-32AKF

  Capacity (Q):32kg/h

  connection:Rc1/2

 61. Fisher Type No CS400IR-8E

  Size: 1.1/2"FNPT

  Inlet pressure: 20 psi / 1.3 bar

  Outlet pressure: 10~14wc/25~32mbar

  Fisher Type No CS400IR-8E

 62. Fisher Type No CS400IR-8I

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 20psi

  Outlet pressure: 2~5.5psi

  Fisher Type No CS400IR-8I

 63. 2-300 Fisher C0006

  Size: 2" (DN50) Flange

  Inlet pressure:250psi (17.2bar)

  Outlet pressure:10~40 psi

  2-300 Fisher C0006

 64. Fisher Big Joe Type 630-324

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 250 psi / 17.2 bar

  Outlet pressure: 27~40psi/1.8~2.7bar

  Fisher Big Joe Type 630-324

 65. Fisher Controls Type A 99-510

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure: 17~137mbar

  Fisher Controls Type A 99-510

 66. Fisher Controls Type A 99-515

  Size: 2" FNPT

  Inlet pressure: 225 psi / 15.5 bar

  Outlet pressure: 10~20psi/0.6~1.3bar

  Fisher Controls Type A 99-515

 67. Fisher Type No CS800IR-7C

  Size:1.1/2" FNPT

  Inlet pressure: 50 psi / 3.4 bar

  Outlet pressure: 8~12"wc/20~30mbar

  Fisher Type No CS800IR-7C

 68. Fisher Type No CS800IR-7C

  Size:1.1/2" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi /4.1 bar

  OutletPressure:14~30"wc/35~75mbar

  Fisher Type No CS800

 69. Fisher Type No CS800IR

  Size:2" FNPT

  Inlet pressure: 60 psi / 4.1 bar

  OutletPressure:14~30"wc/35~75mbar

  Fisher Type No CS800IR

 70. Kromschroder VGBF 25R40-1

  VGBF 25R40-1

  Max Inlet4bar,Outlet 10-30mbar

  Regulagor Size: DN25 1"

 71. Kromschroder VGBF 40F40-3

  Outlet Pressure: 10-30mBar

  Gas Pressure Regulator,DN40 1.1/2"

  VGBF 40F40-3 10~30mbar

 72. Kromschroder VGBF 40F40-3 150~230mBar

  Oulet Pressure: 150-230mBar

  Gas Pressure Regulator,DN40 1.1/2"

  VGBF 40F40-3 150~230mBar

 73. Kromschroder VGBF 50F40-3

  Outlet pressure: 40~60mBar

  Gas Pressure Regulator,DN50 2"

  VGBF 50F40-3 40~60mBar

 74. Kromschroder VGBF 50F40-3

  Outlet pressure: 85~105mBar

  Gas Pressure Regulator,DN50 2"

  VGBF 50F40-3 85~105mBar

 75. Kromschroder VGBF 65F05-3

  VGBF 65F05-3

  Outlet pressure: 10~30mBar

  DN65 2.1/2" Gas Regulator

 76. VGBF 80F40-3

  krom//schroder Germany

  Gas Pressure Regulator,DN80 3"

  VGBF 80F40-3

 77. Madas RG/2MC DN65

  Ranges: 50~130mBar

  Origin: Italy

  Madas RG/2MC DN65

 78. Madas RG/2MC DN80

  Ranges: 50~130mBar

  Origin: Italy

  Madas RG/2MC DN80

 •  44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170.

   44, Borommaratchachonnani 70, Thanon Borommaratchachonnani, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok, Thailand,10170.

   Email: add028883472@gmail.com

   Email: sales@add-furnace.com

   Tel: 02-888-3472

   Mobile: 088-300-1122   Mobile: 08-08-170-170

   Fax: 02-888-3258