ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ

ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ
 • Product:ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์ประกอบชุด ได้แก่
 • 1. กล่องจุดแก็ส รุ่น YAMATAHA GJ-502C
 • 2. เขี้ยวสปาร์ค  รุ่น Ignition Rod GJ-1602
 • 3. โซลินอยด์วาล์วแก๊ส Gas solenoid valve Burkert 1/4"
 • 4. เรกุเรเตอร์ แรงดันสูง Gas regulator (แบบอุตสาหกรรม)  Low Pressure
 • คุณสมบัติ ชุดจุดแก๊สรุ่นGJ-502C นี้,ใช้คู่กับหัวจุดรุ่นที่มี 3 ขั้ว มีคุณสมบัติในการสปาร์ด,และตรวจจับกรณีไฟติดจะหยุดทำการสปาร์ด,
 • แต่หากเกิดไฟดับไปอาจเนื่องจากมีลมแรงๆ มาเป่าดับ,ตัวจุด GJ-502C นี่จะสั่งจุดหัวสปา,์ดขึ้นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ,อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดการจ่ายแก๊สของ
 • โซลินอยด์วาล์ว,และสั่งให้ออดดังได้หากมีการสปาร์ดแล้วไฟไม่ติดเนื่องจากหัว,จุดเสียหาย,
 • วางตำแหน่งหัวจุดผิดพลาดหรือแก๊สหมด,ทำให้ไม่เกิดการสะสมของแก๊สจนก่อให้เกิดอันตราย
 • การใช้ Gas regulator (แบบอุตสาหกรรม) จะทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของ Infrared burner plate (รังผึ้ง) ได้ถึง 1 ปีขึ้นไป หากใช้ Gas regulator แบบทั่วไปตามบ้าน จะทำให้รังผึ้งเสียเร็ว อาจมีอายุการใช้งานเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น และ pressure ออก ไม่ควรเกิน 50~75mbar เพราะจะทำให้เกิดไฟย้อนกลับ อาจเกิดการระเบิดได้
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (0)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (1)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (2)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (3)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (4)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (6)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (7)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (8)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (9)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (10)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (11)
 • ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ (12)

Related Links:

 1. type.a-602infra-red.burner a-602

  Consumption/LPG:0.17kg/hr

  Heat: 2030kcal/hr

  Weight:3.8kg

  INFRARED BURNER K-602(S20)

 2. INFRARED BURNER K-802INFRARED BURNER S30

  Consumption/LPG:0.22kg/hr

  Heat: 2700kcal/hr

  Weight:5.8kg

  INFRARED BURNER K-802(S30)

 3. infrared burner k1002infra-red.burner k1002 dimension

  Consumption/LPG:0.28kg/hr

  Heat: 3380kcal/hr

  Weight:6.8kg

  INFRARED BURNER K-1002

 4. type.a-1602infra-red.burner a-812

  Consumption/LPG:0.45kg/hr

  Heat: 5400kcal/hr

  Weight:8kg

  INFRARED BURNER A-1602

 5. type.a-1802infra-red.burner 1802

  Consumption/LPG:0.51kg/hr

  Heat:6090kcal/hr

  Weight:9.1kg

  TYPE.A-1802 INFRARED BURNER

 6. ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ

  ชุดควบคุมจุดไฟอินฟาเรด เบอร์เนอร์แบบอัตโนมัติ

[+] เตาเผาHome
[-] อุปกรณ์เตา
[+] ระบบควบคุมแก๊ส
[+] HMI/SCADA Systems