สวิทซ์แรงดันPressure Swicth,Kromschroder,Dungs,Honeywell,Madas

gas pressure unit conversionตารางเปรียบเทียบหน่วย
 1. Time T50-314R

  Time T50-314R

  Ranges: 0~50mBar

  Origin: Japan

 2. C6097A 0110

  C6097A 0110

  Pressure Switch

  Made in Japan

 3. C6097A 0210

  C6097A 0210

  Pressure Switch

  Made in Japan

 4. Pressure Switch C6097A0310

  C6097A 0310

  Pressure Switch

  Made in Japan

 5. C6097A 0410

  C6097A 0410

  Pressure Switch

  Made in Japan

 6. Pressure Switch C6097A0510

  C6097A0510

  Pressure Switch

  Made in Japan

 7. KDG50U-3วิธีการเปรียบเทียบสินค้า ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

  DG50U-3

  วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

 8. Kromschroder DG6U-3

  DG6U-3

  0.5~6.5mBar

  Origin: Germany

 9. DG6UG-3

  DG6UG-3

  Pressure Switch

  0.5~6.5mBar

 10. DG6U-6

  DG6U-6

  Pressure Switch

  0.5~6.5mBar

 11. Kromschroder DG10U-3

  DG10U-3

  1~10mBar

  Origin: Germany

 12. DG30U-3

  DG30U-3

  Pressure Switch

  2.5-30mbar

 13. Kromschroder DG50U-3

  DG50U-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 14. DG50UG-4K2

  DG50UG-4K2

  Pressure Switch

 15. dg50ug-4

  DG50UG-4

  Pressure Switch

 16. DG50T

  DG50T

  Pressure Switch

 17. DG50B-3

  DG50B-3

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 18. Kromschroder DG50B-3

  DG50B-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 19. Kromschroder DG50U-6T

  DG50U-6T

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 20. Kromschroder DG150U-3

  DG150U-3

  30~150mBar

  Origin: Germany

 21. DG150UG-4

  DG150UG-4

  Pressure Switch

 22. DG150B-3

  DG150B-3

  Pressure Switch

 23. Kromschroder DG500U-3

  DG500U-3

  100~500mBar

  Origin: Germany

 24. Kromschroder DL50A-31

  DL50A-31

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 25. DL3AG-3Z Kromschroder

  DL3AG-3Z

  0.2~3mBar

  Origin: Germany

 26. DL3AT

  DL3AT

  Pressure Switch

 27. DL3A-6N

  DL3A-6N

  Pressure Switch

 28. DL3A-6

  DL3A-6

  Pressure Switch

 29. DL3A-3

  DL3A-3

  0.2~3.0mbar

 30. DL5E-1

  DL5E-1

  Pressure Switch

 31. DL5A-6TZ

  DL5A-6TZ

  Pressure Switch

 32. DL50A-32

  DL50A-32

  Pressure Switch: DL50A-32

 33. DL50A-32 18Z

  DL50A-32DL50A-32 18Z

  Pressure Switch

 34. DL8K-3

  DL8K-1 30Z

  84444749

  50~800Pa(0.5~8mBar)

 35. DL8K-3

  DL8K-3

  Pressure Switch: DL8K-3

 36. DL10AG-6K21

  DL10AG-6K21

  Pressure Switch

  1-10mbar

 37. DL10A-31

  DL10A-31

  Pressure Switch

  1-10mbar

 38. DL50E-1

  DL50E-1

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 39. DL50AG-31

  DL50AG-31

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 40. DL50A-32

  DL50A-32

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 41. DL50A-31

  DL50A-31

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 42. DG500U-3Z

  DG500U-3Z

  100~500mBar

 43. DG17VC1-6WG Kromschroder

  DG17VC1-6WG

  2~17mBar

  Origin: Germany

 44. DG17VC1-6W/B

  DG17VC1-6W/B

  Pressure Switch

  2-17mbar

 45. DG40VC1-5WG

  DG40VC1-5WG

  5~40mBar

 46. DG40VC5 5W

  DG40VC5-5W

  5~40mBar

 47. DG300VC1-6W

  DG300VC1-6W

  Pressure Switch

 48. DG300VC1-6WG

  DG300VC1-6WG

  100~300mBar

 49. DG6UG 9K2

  DG6UG 9K2

  0.5~6.5mBar Pressure Switch

 50. DG6U-9T

  DG6U-9T

  Pressure Switch

  0.5-6.5mbar

 51. DG6B-3

  DG6B-3

  Pressure Switch

  0.5-6.5mbar

 52. DG6UG 4

  DG6UG 4

  0.5~6.5mBar Pressure Switch

 53. DG10B-3

  DG10B-3

  Pressure Switch

  1-10mbar

 54. DG10UG-4

  DG10UG-4

  Pressure Switch

  1-10mbar

 55. DG10T

  DG10T

  Pressure Switch 1-10mbar

 56. DG10UG 6K2

  DG10UG 6K2

  1~10mBar Pressure Switch

 57. GW 10 A2

  GW 10 A2

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 58. GW 10 A4

  GW 10 A4

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 59. GW 150 A2

  GW 150 A2

  5-150mBar

  Dungs Pressure Switch

 60. lgw 3 a4

  LGW 3 A4

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

 61. GGW 3 A4

  GGW 3 A4

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

 62. LGW 50 A2 P

  LGW 50 A2 P

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 63. GW 3 A4

  GW 3 A4

  Ranges: 0.4~3.0 mBar

  Origin: Germany

 64. GW 150 A4

  GW 150 A4

  Ranges: 30~150mBar

  Origin: Germany

 65. GW 2000 A4

  GW 2000 A4

  Ranges: 0.4~2.0Bar

  Origin: Germany

 66. GW 2000 A4 HP

  GW 2000 A4 HP

  Ranges: 0.4~2.0Bar

  Origin: Germany

 67. gw 10 a2 dungs pressure switch

  LGW 10 A4 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 68. LGW 10 A2

  LGW 10 A2(New Type)

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 69. GW 50 A4

  GW 50 A4

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 70. LGW 50 A4

  LGW 50 A4 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 71. LGW 50 A2

  LGW 50 A2

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 72. LGW 50 A2 P

  LGW 50 A2 P(New Type)

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 73. GW 50 A6

  GW 50 A6(New Type)

  Ranges: 5~50mBar

  Origin: Germany

 74. GW 50 A6

  GW 50 A6(New Type)

  Ranges: 5~50mBar

  Origin: Germany

 75. GW 50 A5

  GW 50 A5

  5-50mbar

 76. Dungs GW 50 A5

  Dungs GW 50 A5 Pressure Switch

  Ranges:5~50mBar

  Origin: Germany

 77. Dungs GW 150 A5

  GW 150 A5

  Ranges:5~150mBar

  Origin: Germany

 78. GW 500 A6

  GW 500 A6 Pressure Switch

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

 79. gw 500 a4 dungs pressure switch

  GW 500 A4

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

 80. C6097A 2110

  C6097A 2110 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 1~10mBar/0.1~1kPa,Fluid: Air

  Origin: Japan

 81. C6097A 2200 Honeywell

  C6097A 2200

  2.5~50mBar/0.25~5kPa

  Pressure Switch

 82. C6097A 2210

  C6097A 2210

  2.5~50mBar/0.25~5kPa

  Pressure Switch

 83. c6097a 2410 honeywell pressure switch

  C6097A 2410 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 100~500mBar/10-50kPa

  origin: U.S.A

 84. C6097A 2310

  C6097A 2310 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 30~150mBar Fluid: Gas, Air

  Origin: Japan

 85. c6097a 2210 honeywell

  C6097A 2210 PRESSURE SWITCH

  Fluid: gas, air,Ranges: 2.5~50mBar

  origin: U.S.A

 86. Pressure Meter SD20

  Pressure Meter SD20

  Pressure Range: -40mBar to +120mBar

 87. OMRON E3JM-R4M4-G

  OMRON E3JM-R4M4-G

  PHOTOELECTRIC SWITCH

  voltage:12-240VDC,24-240VAC

 88. OMRON E3JM-R4M4T-G

  OMRON E3JM-R4M4T-G

  Functions:Timer

  voltage:12-240VDC,24-240VAC

 89. DCM10 Pressure Switch

  DCM10 Pressure Switch

  Setting range : 1-10 bar

  Brand : Fima by Honeywell