สวิทซ์แรงดันPressure Swicth,Kromschroder,Dungs,Honeywell,Madas

gas pressure unit conversionตารางเปรียบเทียบหน่วย
 1. Time T50-314R

  Time T50-314R

  Ranges: 0~50mBar

  Origin: Japan

 2. C6097A 0210

  Pressure Switch

  Made in Japan

  C6097A 0210

 3. C6097A 0410

  C6097A 0410

  Pressure Switch

  Made in Japan

 4. KDG50U-3วิธีการเปรียบเทียบสินค้า ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

  DG50U-3

  วิธีการเปรียบเทียบสินค้า

  ระหว่างสินค้าแท้และสินค้าลอกเลียนแบบ

 5. Kromschroder DG6U-3

  DG6U-3

  0.5~6.5mBar

  Origin: Germany

 6. DG6UG-3

  DG6UG-3

  Pressure Switch

  0.5~6.5mBar

 7. DG6U-6

  DG6U-6

  Pressure Switch

  0.5~6.5mBar

 8. Kromschroder DG10U-3

  DG10U-3

  1~10mBar

  Origin: Germany

 9. DG30U-3

  DG30U-3

  Pressure Switch

  2.5-30mbar

 10. Kromschroder DG50U-3

  DG50U-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 11. DG50UG-4K2

  DG50UG-4K2

  Pressure Switch

 12. dg50ug-4

  DG50UG-4

  Pressure Switch

 13. DG50T

  DG50T

  Pressure Switch

 14. DG50B-3

  DG50B-3

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 15. Kromschroder DG50B-3

  DG50B-3

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 16. Kromschroder DG50U-6T

  DG50U-6T

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 17. Kromschroder DG150U-3

  DG150U-3

  30~150mBar

  Origin: Germany

 18. DG150UG-4

  DG150UG-4

  Pressure Switch

 19. DG150B-3

  DG150B-3

  Pressure Switch

 20. Kromschroder DG500U-3

  DG500U-3

  100~500mBar

  Origin: Germany

 21. Kromschroder DL50A-31

  DL50A-31

  2.5~50mBar

  Origin: Germany

 22. DL3AG-3Z Kromschroder

  DL3AG-3Z

  0.2~3mBar

  Origin: Germany

 23. DL3AT

  DL3AT

  Pressure Switch

 24. DL3A-6N

  DL3A-6N

  Pressure Switch

 25. DL3A-6

  DL3A-6

  Pressure Switch

 26. DL3A-3

  DL3A-3

  0.2~3.0mbar

 27. DL5E-1

  DL5E-1

  Pressure Switch

 28. DL5A-6TZ

  DL5A-6TZ

  Pressure Switch

 29. DL50A-32

  DL50A-32

  Pressure Switch: DL50A-32

 30. DL50A-32 18Z

  DL50A-32DL50A-32 18Z

  Pressure Switch

 31. DL8K-3

  DL8K-1 30Z

  84444749

  50~800Pa(0.5~8mBar)

 32. DL8K-3

  DL8K-3

  Pressure Switch: DL8K-3

 33. DL10AG-6K21

  DL10AG-6K21

  Pressure Switch

  1-10mbar

 34. DL10A-31

  DL10A-31

  Pressure Switch

  1-10mbar

 35. DL50E-1

  DL50E-1

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 36. DL50AG-31

  DL50AG-31

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 37. DL50A-32

  DL50A-32

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 38. DL50A-31

  DL50A-31

  Pressure Switch

  2.5-50mbar

 39. DG500U-3Z

  DG500U-3Z

  100~500mBar

 40. DG17VC1-6WG Kromschroder

  DG17VC1-6WG

  2~17mBar

  Origin: Germany

 41. DG17VC1-6W/B

  DG17VC1-6W/B

  Pressure Switch

  2-17mbar

 42. DG40VC1-5WG

  DG40VC1-5WG

  5~40mBar

 43. DG40VC5 5W

  DG40VC5-5W

  5~40mBar

 44. DG300VC1-6W

  DG300VC1-6W

  Pressure Switch

 45. DG300VC1-6WG

  DG300VC1-6WG

  100~300mBar

 46. DG6UG 9K2

  DG6UG 9K2

  0.5~6.5mBar Pressure Switch

 47. DG6U-9T

  DG6U-9T

  Pressure Switch

  0.5-6.5mbar

 48. DG6B-3

  DG6B-3

  Pressure Switch

  0.5-6.5mbar

 49. DG6UG 4

  DG6UG 4

  0.5~6.5mBar Pressure Switch

 50. DG10B-3

  DG10B-3

  Pressure Switch

  1-10mbar

 51. DG10UG-4

  DG10UG-4

  Pressure Switch

  1-10mbar

 52. DG10T

  DG10T

  Pressure Switch 1-10mbar

 53. DG10UG 6K2

  DG10UG 6K2

  1~10mBar Pressure Switch

 54. GW 10 A2

  GW 10 A2

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 55. GW 10 A4

  GW 10 A4

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 56. GW 150 A2

  GW 150 A2

  5-150mBar

  Dungs Pressure Switch

 57. lgw 3 a4

  LGW 3 A4

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

 58. GGW 3 A4

  GGW 3 A4

  Ranges: 0.4~3mBar

  Origin: Germany

 59. LGW 50 A2 P

  LGW 50 A2 P

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 60. GW 3 A4

  GW 3 A4

  Ranges: 0.4~3.0 mBar

  Origin: Germany

 61. GW 150 A4

  GW 150 A4

  Ranges: 30~150mBar

  Origin: Germany

 62. GW 2000 A4

  GW 2000 A4

  Ranges: 0.4~2.0Bar

  Origin: Germany

 63. GW 2000 A4 HP

  GW 2000 A4 HP

  Ranges: 0.4~2.0Bar

  Origin: Germany

 64. gw 10 a2 dungs pressure switch

  LGW 10 A4 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 65. LGW 10 A2

  LGW 10 A2(New Type)

  Ranges: 1~10mBar

  Origin: Germany

 66. GW 50 A4

  GW 50 A4

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 67. LGW 50 A4

  LGW 50 A4 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 68. LGW 50 A2

  LGW 50 A2

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 69. LGW 50 A2 P

  LGW 50 A2 P(New Type)

  Ranges: 2.5~50mBar

  Origin: Germany

 70. GW 50 A6

  GW 50 A6(New Type)

  Ranges: 5~50mBar

  Origin: Germany

 71. GW 50 A6

  GW 50 A6(New Type)

  Ranges: 5~50mBar

  Origin: Germany

 72. GW 50 A5

  GW 50 A5

  5-50mbar

 73. Dungs GW 50 A5

  Dungs GW 50 A5 Pressure Switch

  Ranges:5~50mBar

  Origin: Germany

 74. Dungs GW 150 A5

  GW 150 A5

  Ranges:5~150mBar

  Origin: Germany

 75. GW 500 A6

  GW 500 A6 Pressure Switch

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

 76. gw 500 a4 dungs pressure switch

  GW 500 A4

  Ranges:100~500mBar

  Origin: Germany

 77. C6097A 2110

  C6097A 2110 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 1~10mBar/0.1~1kPa,Fluid: Air

  Origin: Japan

 78. C6097A 2200 Honeywell

  C6097A 2200

  2.5~50mBar/0.25~5kPa

  Pressure Switch

 79. C6097A 2210

  C6097A 2210

  2.5~50mBar/0.25~5kPa

  Pressure Switch

 80. c6097a 2410 honeywell pressure switch

  C6097A 2410 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 100~500mBar/10-50kPa

  origin: U.S.A

 81. C6097A 2310

  C6097A 2310 PRESSURE SWITCH

  Ranges: 30~150mBar Fluid: Gas, Air

  Origin: Japan

 82. c6097a 2210 honeywell

  C6097A 2210 PRESSURE SWITCH

  Fluid: gas, air,Ranges: 2.5~50mBar

  origin: U.S.A

 83. Pressure Meter SD20

  Pressure Meter SD20

  Pressure Range: -40mBar to +120mBar

 84. OMRON E3JM-R4M4-G

  OMRON E3JM-R4M4-G

  PHOTOELECTRIC SWITCH

  voltage:12-240VDC,24-240VAC

 85. OMRON E3JM-R4M4T-G

  OMRON E3JM-R4M4T-G

  Functions:Timer

  voltage:12-240VDC,24-240VAC