โซลินอยด์วาล์วแก๊สSolenoid Valve,Kormschroder,Dungs,Honeywell,Madas,Parker,Burkert,Asco

gas pressure unit conversionตารางเปรียบเทียบหน่วย
 1. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/4" burkert gas solenoid valve

 2. burkert gas solenoid valve 1/4"

  Inlet pressure:0~1bar

  Origin: Germany

  1/8" Burkert Gas Solenoid Valve Type 6013

 3. Parker Coil ZB09 9W (1)

  AC. 220~230AC, 9W

  Parker Coil ZB09 9W

 4. Parker Coil KT09 VE 131.4 BV Φ2.8 D1/8inch 0÷8 bar A.C.0÷6 bar D.C.

  AC. 220~230AC, 9W

  For 1/4"

  Parker Coil KT09

 5. Oil Ratio Regulator Control

  Coil Solenoid Oil Pump(วาล์วปั๊มน้ำมัน)

  Type:871-T80 (3713798)

 6. Parker 483510S6 XS03XS6 F

  AC. 220~230AC, 9W

  For 3/8",1/2",3/4",1" solenoid valve

  Parker 483510S6 XS03XS6 F

 7. Parker VE 131IN

  AC. 220~230AC, 9W

  Parker VE 131IN

 8. parker 1to4inch solenoid ve 1314 fv coil kt09 serie 161-131

  Inlet pressure:0~8bar

  Origin: Italy

  1/4" Parker gas solenoid valve

 9. 3/8" Parker gas solenoid valve

  Inlet pressure:0.1~10bar

  Origin: Germany

  3/8" Parker gas solenoid valve

 10. Parker P-VE123AV-2

  Inlet pressure:0~5bar

  Origin: Germany

  1/2" Parker gas solenoid valve

 11. 1/2" Parker gas solenoid valve

  Inlet pressure:0.1~10bar

  Origin: Germany

  1/2" Parker gas solenoid valve

 12. parker solenoid valve 1.1/4inch

  Inlet pressure:0.1~7bar

  Origin: Italy

  1.1/4" Parker pressure solenoid valve

 13. Parker-1inch-explosion-proof

  Origin: Italy

  parker-1inch-explosion-proof

 14. Parker 122K8321 | Solenoid Valve 1/4 inch 30Bar DN2.5

  Inlet pressure:0~30bar

  Origin: Germany

  1/4" Parker Oil solenoid valve

 15. Parker Cat. No 121K6423

  Inlet pressure:0~30bar

  Origin: Germany

  3/8" Parker Oil solenoid valve

 16. Parker Cat. No 321H2522

  Inlet pressure:0~30bar

  Origin: Germany

  1/2" Parker Oil solenoid valve

 17. gas solenoid valve burkert 1/2"

  Inlet pressure:0~10bar

  Origin: Germany

  1/2" burkert gas solenoid valve

 18. high pressure solenoid valve burkert

  Inlet pressure:0~10bar

  Origin: Germany

  3/4" burkert pressure solenoid valve

 19. high pressure solenoid valve burkert

  Inlet pressure:0~10bar

  Origin: Germany

  3/4" burkert-6213ev-a20-nbr-ms

 20. burkert gas solenoid valve 1"

  Inlet pressure:0~10bar

  Origin: Germany

  burkert gas solenoid valve 1"

 21. burkert gas solenoid valve 1"

  Origin: Germany

  burkert gas solenoid valve 1"

 22. ZRDLE 415/5

  Origin: Germany

  ZRDLE 415/5

 23. Typ MVD-205/5

  Origin: Germany

  Typ MVD-205/5

 24. Typ MVD-205/5

  Origin: Germany

  Typ MVD-205/5

 25. MVD 505/5

  Origin: Germany

  MVD 505/5

 26. Dungs MB-ZRDLE 407 B01 S50

  Origin: Germany

  Dungs MB-ZRDLE 407 B01 S50

 27. Dungs MB-ZRDLE 407 B01 S20

  Origin: Germany

  Dungs MB-ZRDLE 407 B01 S20

 28. MB-ZRDLE 410 B01 S20

  Origin: Germany

  MB-ZRDLE 410 B01 S20

 29. MB-ZRDLE 412 B01 S20

  Origin: Germany

  MB-ZRDLE 412 B01 S20

 30. MB-ZRDLE 415 B01 S20

  Origin: Germany

  MB-ZRDLE 415 B01 S20

 31. MB-ZRDLE 415 B01 S50

  Origin: Germany

  MB-ZRDLE 415 B01 S50

 32. MB-ZRDLE 420 B01 S50

  Origin: Germany

  MB-ZRDLE 420 B01 S50

 33. DMV-DLE 507/11

  Origin: Germany

  DMV-DLE 507/11

 34. DMV 525/12

  Origin: Germany

  DMV 525/12

 35. MB-VEF 407 B01 S10

  Origin: Germany

  MB-VEF 407 B01 S10

 36. MB-DLE 403 B01 S50

  Origin: Germany

  MB-DLE 403 B01 S50

 37. MB-DLE 403 B01 S50

  Origin: Germany

  MB-DLE 403 B01 S50

 38. MB-DLE 405 B01 S20

  MB-DLE 405 B01 S20

  Origin: Germany

 39. MB-DLE 407 B01 S20

  MB-DLE 407 B01 S20

  Origin: Germany

 40. MB-DLE 407 B01 S50

  MB-DLE 407 B01 S50

  Origin: Germany

 41. MB-DLE 410 B01 S20

  Origin: Germany

  MB-DLE 410 B01 S20

 42. MB-DLE 420 B01 S20

  Origin: Germany

  MB-DLE 420 B01 S20

  Dungs Solenoid Valve

 43. Typ: MBC-700-SE-S82

  Origin: Germany

  Typ: MBC-700-SE-S82

 44. DMV-D 507/11

  Origin: Germany

  DMV-D 507/11

 45. DMV-D 520/11

  Origin: Germany

  DMV-D 520/11

 46. DMV-D 5040/11

  Origin: Germany

  DMV-D 5040/11

 47. DMV-D 5065/12

  Origin: Germany

  DMV-D 5065/12

 48. DMV-D 5065/11 ECO

  Origin: Germany

  DMV-D 5065/11 eco

 49. DMV-D 5080/11

  Origin: Germany

  DMV-D 5080/11

 50. DMV-D 5100/11 eco

  Origin: Germany

  DMV-D 5100/11 eco

 51. DMV-D 5100/12

  Origin: Germany

  DMV-D 5100/12

 52. DMV-D 5125/11 eco

  Origin: Germany

  DMV-D 5125/11 eco

 53. DMV-DLE 512/11

  Origin: Germany

  DMV-DLE 512/11

 54. DMV-DLE 512/11

  Origin: Germany

  Dungs SV-D 507

 55. DMV-DLE 520/11

  Origin: Germany

  DMV-DLE 520/11

 56. DMV-DLE 5065/11

  Origin: Germany

  DMV-DLE 5065/11

 57. DMV-DLE 5080/11

  Origin: Germany

  DMV-DLE 5080/11

 58. Kromschroder VAS115R/NW

  VAS115R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN15, 1/2"

 59. VAN115R/NW

  VAN115R/NW

  Status: Normally Open

  Gas Solenoid Valve,DN15, 1/2"

 60. VAS115R/NWGR

  VAS115R/NWGR

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN15, 1/2"

 61. Kromschroder VGP 15R02W6

  VGP 15R02W6

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN15 1/2"

 62. Kromschroder VAS120R/NW

  VAS120R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN20, 3/4",230V

 63. Kromschroder VGP 20R01W6

  VGP 20R01W6

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN20 3/4"

 64. Kromschroder VAS120R/NQ

  VAS120R/NQ

  krom//schroder Germany

  120VAC,DN20 3/4"

 65. VAS 125R/NW Kromschroder

  VAS 125R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN25, 1",230V

 66. VG 15R03NT31DMVZ

  VG 15R03NT31DMVZ

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN15 1/2"

 67. CG340R01 VT2WF1

  CG340R01 VT2WF1

  Double Solenoid Valve

 68. Kromschroder VG25R03 NK31DMVZ

  VG25R03 NK31DMVZ

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN25 1"

 69. CG15R03D1-50W6

  CG15R03D1-50W6

 70. CG10R70-D1W6BW

  CG10R70-D1W6BW

 71. Kromschroder VG 25R021T31D

  VG 25R021T31D

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN25 1"

 72. VAS125R/LW Kromschroder

  VAS125R/LW

  krom//schroder Germany

  Slow Open,DN25,1",230V

 73. VAS240/-R/NW 88000094 VAS2-/40R/NW 88002299

  VAS240/-R/NW 88000094 VAS2-/40R/NW 88002299

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 74. VAS240R/NWSR

  VAS240R/NWSR

  88001020 krom//schroder

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 75. VAS240R/NW

  VAS240R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 76. VAS240R/LW

  VAS240R/LW

  Size: 1.1/2",DN40

  Slow Open, Fast Close

 77. VAS2-/40R/LW,VAS240/-R/NW

  VAS2-/40R/LW,VAS240/-R/NW Krom//schroder

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 78. VAS240R/Nk

  VAS240R/NK

  24V DC,Krom//schroder

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 79. VAS225R/NW

  VAS225R/NW

  88000022

 80. Kromschroder VAS350R/NW

  VAS350R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN50 2"

 81. Kromschroder VAS350R/LWSR

  VAS350R/LWSR

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN50 2"

 82. Kromschroder VAS350R/NK

  VAS350R/NK

  krom//schroder Germany

  Solenoid Valve,24V DC,2"

 83. VCS780F05NNWGRE/PPPP/PPEP

  VCS780F05NNWGRE/PPPP/PPEP

  88203713

  DN80, 3" Gas Solenoid Valve

 84. VAS780F05NWSR3B/PP/PP

  VAS780F05NWSR3B/PP/PP

  88203052

  DN80, 3" Gas Solenoid Valve

 85. Kromschroder VAS350F/NW

  VAS350F/NK

  Krom//schroder Germany

  Solenoid Valve,220V,2"

 86. Double Kromschroder VAS350F/NW

  Double VAS350F/NK

  Krom//schroder Germany

  Solenoid Valve,220V,2"

 87. VAS350R/NW

  VAS365R/NW

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN65 2.1/2"

 88. VAG1-25R/NWAE,88000146,VAS125/-R/NW,88000107

  VAG1-25R/NWAE,88000146

  VAS125/-R/NW,88000107

  Solenoid Valve With Ratio Regulator,DN25,1"

 89. Kromschroder VAG 1-25R/NWAE

  VAG 1-25R/NWAE

  220VAC,88000143

  Solenoid Valve With Ratio,DN25 1"

 90. VAG125R

  VAG125R/NWAE

  88000206

  Solenoid Valve With Ratio,DN25 1"

 91. Kromschroder VAS120R/NW

  VAG240R/NWAE

  Air/gas ratio Control

  With Solenoid Valve,DN40,1.1/2"",230V

 92. VAS2-/40R/LW,VAS240/-R/NW

  VAV2-/40R/NWAK,88006491,VAS240/-R/NW,88003400

  krom//schroder Germany

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 93. Kromschroder VAG240R/NWAE_VAS240R/NW_IC 20-15W3E_LFC 232/40R05

  IC 20-15W3E,LFC 232/40R05

  Germany Krom//schroder

  VAG240R/NWAE VAS240R/NW

 94. VAH240R/NWAE

  VAH240R/NWAE

  220 VAC,Krom//schroder

  Gas Solenoid Valve,DN40 1.1/2"

 95. Honeywell VE4015A1005

  Inlet pressure:0~360mbar

  Honeywell VE4015A1005

  1/2" VE4015A1005

 96. Honeywell VE4025A1004

  Inlet pressure:0~360mbar

  Origin: Hungary

  1" VE4025A1004

 97. Honeywell Type VE4020A1005

  Inlet pressure:0~200mbar

  Origin: Hungary

  3/4" VE4020A1005

 98. honeywell type ve4020c1094

  Inlet pressure:0~200mbar

  Origin: Hungary

  3/4" VE4020C1094

 99. Honeywell Type VE4040A1003

  Inlet pressure:0~200mbar

  Origin: Hungary

  1.1/2" VE4040A1003

 100. Honeywell Type VE4050A1002

  Inlet pressure:0~200mbar

  Honeywell Type VE4050A1002

  2" VE4050A1002

 101. burkert 5281 A13,0 NBR WS

  G1/2 PN0,2-16bar 24V DC 8W

  00134317 W16WN

  burkert 5281 A13,0 NBR WS

 102. 100SMM11-AA11-AA*1A0

  100SMM11-AA11-AA*1A0

  Safety Shut-OFF Valve or Manual Valve

  1", DN25, AC115V,125PSI/8.6bar

 103. 100SMM21-AA11-CA&0A0

  100SMM21-AA11-CA&0A0

  Safety Shut-OFF Valve or Manual Valve

  1", DN25, AC230V,125PSI/8.60bar

 104. 200SMM11-AA11-AA*2A0

  200SMM11-AA11-AA*2A0

  Safety Shut-OFF Valve,Manual Emergency

  2", DN50,70PSI/4.8bar,AC230V

 105. Maxon 2inch 808 D 1

  Maxon 2" 808 D 1

  70PSI/4.8bar/480kPa.

  2", DN50, DC24V

 106. Nichiden Solenoid Valve,Type SC-40|SC-60|SC-70|SD-20|SD-30

  Type SC-40|SC-60|SC-70|SD-20|SD-30

  Nichiden Solenoid Valve

  SC40-04GS,SC60-06GS,SC70-10GS,SD20-12GS,SD30-15GS

 107. CKD AB41-02-7-02H-AC220V

  Inlet pressure:0~2.5bar

  CKD AB41-02-7-02H-AC220V

  Rc1/4"

 108. CKD MODEL DSG-25

  Inlet pressure:0~2.5bar

  ckd-ab41-03-7-02h-ac220v

  Rc3/8"

 109. MODEL DSG-25

  MODEL DSG-25

  VOLATS AC200V 16VA

  PIPE Rp1 PRESS 5kPa

 110. TYPE SX7S

  TYPE SX7S

  VOLATS AC200V

 111. Asco Red Hat Rebuild Kit No 302273

  Asco Red Hat Rebuild Kit No 302273 (Explosion Proof)

  Inlet pressure:5~200PSI

  Inlet Size: 1/2"

 112. Asco Red Hat Rebuild Kit No 302276

  Asco Red Hat Rebuild Kit No 302276 (Explosion Proof)

  Inlet pressure:150PSI

  Inlet Size: 3/4"

 113. Asco Red Hat Rebuild Kit No 302276

  Asco Red Hat Rebuild Kit No 302276

  Inlet pressure:150PSI

  Inlet Size: 3/4"

 114. Asco Red Hat Rebuild Kit No 302276

  Asco Red Hat Rebuild Kit No 302272

  Inlet pressure:150PSI

 115. Asco Red Hat Rebuild Kit No 302280

  Asco Red Hat Rebuild Kit No 302280 (Explosion Proof)

  Inlet pressure:5~150PSI

  Inlet Size: 1"

 116. Asco Red Hat

  Asco Red Hat

  Inlet pressure:5~150PSI(0.3~10Bar)

  Inlet Size: 1" Origin: U.S.A

 117. Asco Red Hat

  Asco Red Hat

  REBUILD KIT NO.306633

  VALVE CATALOG NO.L8040G022

 118. ASCO CAT.NO.8215B050

  ASCO CAT.NO.8215B050 KIT K302352

  Inlet pressure:5~25PSI

  Inlet Size: 1";

 119. EBR2008N |ERCO

  EBR2008N

  230VAC,13.0VA,Pmax:60mbar

  Brand:ERCO

 120. EBR2008N |ERCO

  Type:VGS-15

  220-240 Vac

  Brand:TWOAN

 121. Model:363-201-10B0

  Model:363-201-10B0

  AC 100V

 122. Type:SV-201-2a

  Type:SV-201-2a

  AC 200V