มิเตอร์แก๊ส,มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สElster,LANDIS & GYR,Ampy,Aichi,Kromschroder

ตารางเปรียบเทียบหน่วยEnergy Unit

ตารางเปรียบเทียบหน่วยPressure Unit

 1. MODEL 750 HP

  MODEL 750 HP LANDIS & GYR

  ปริมาณ: 10 m³/hr แรงดันเข้า:1.5Bar=21.7PSI

  ท่อต่อ: 3/4" fnpt

  ที่มา: Australia 100%

 2. ampy email metering 750hp gas meter

  Ampy Email Metering 750HP

  ปริมาณ: 7.5 m³/hr แรงดันเข้า:1.5Bar

  ท่อต่อ: 3/4" fnpt

  ที่มา: Australia

 3. ampy email metering 1100hp gas meter

  Ampy Email Metering 1010HP

  ปริมาณ: 10 m³/hr Pressure:1Bar

  ท่อต่อ: 1" fnpt

  ที่มา: Australia

 4. Gas Meter 750HP , 1010HP Standard Install

  Gas Meter 750HP , 1010HP Standard Install

  ระบบท่อแก๊สพร้อมอุปรณ์วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ตาม ห้าง และโรงแรม

 5. Gas Meter 750HP , 1010HP Standard Station Install

  Gas Meter 750HP , 1010HP Standard Station Install

  ระบบท่อแก๊สพร้อมอุปรณ์วัดปริมาณการใช้แก๊สในศูนย์อาหาร ตาม ห้าง และโรงแรม

 6. American Meter Inline Filter

  American Meter Inline Filter

  Inlet pressure:160psi (11Bar)

  Rating: 5 micron

  Origin: U.S.A Outlet: 3/4" or 1"

 7. American Meter Inline Filter 3/4

  American Meter Inline Filter

  Inlet pressure:160psi (11Bar)

  Rating: 5 micron

  Size: 3/4"

 8. Type CFR Filter

  Type CFR Filter

  American Meter Inline Filter

  Rating: 5 micron

  Size: 3/4"

 9. QAe10 25 G I

  QAe10 25 G I

  16 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 10. Quantometer QAe10 25 G I

  Quantometer QAe10 25 G I

  16 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 11. Quantometer QA10 25 GI

  QA10 25 GI Quantometer Elster

  16 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 12. Quantometer QA10 25 GI

  QA10 25 GI Quantometer Elster

  16 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 13. Quantometer QA16 25 GI

  Quantometer QA16 25 GI

  25 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 14. qa25 elster instromet quantometer

  QA25 25 GI Quantometer Elster

  40 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 15. Elster QA40 25 GI

  Elster QA40 25 GI

  Capacity: 65 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 16. QA40 25 GI Quantometer Elster Instromet

  QA40 25 GI Quantometer Elster

  65 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 17. Quantometer QAe40 25 G I

  Quantometer QAe40 25 G I

  65 m³/hr Pressure:16Bar

  connections: 1" fnpt DN25

  Made in Germany

 18. QA40 40 GF I

  QA40 40 GF I

  Capacity: 65 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1.1/2" fnpt DN40

  Made in Germany

 19. Quantometer QA40 40 GF I

  Quantometer QA40 40 GF I

  65 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1.1/2" fnpt DN40

  Made in Germany

 20. qa40 40 elster instromet quantometer

  QA40 40 GF I Quantometer Elster

  65 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 1.1/2" fnpt DN40

  Made in Germany

 21. Elster Quantometer QA65

  QA65 50 ZI Quantometer Elster

  100 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 2" fnpt DN50

  Made in Germany

 22. Quantometer QA65 50 ZI

  Quantometer QA65 50 ZI

  100 m³/hr Pressure:4Bar

  Connections: 2" fnpt DN50

  Origin: Germany

 23. Quantometer QA65 50 ZI

  Elster Quantometer QA65 50 ZI

  100 m³/hr Pressure:4Bar

  Connections: 2" fnpt DN50

  Origin: Germany

 24. Gas Meter Elster QA100 80 Z I

  Gas Meter Elster QA100 80 Z I

  Capacity: 250 m³/hr Pressure:4Bar

  connections: 3" fnpt DN80

  Made in Germany

 25. Quantometer QA100 80 Z I

  Quantometer QA100 80 Z I

  160 m³/hr Pressure:16Bar

  3" DN80

  Origin: Germany

 26. Quantometer QA160 80 Z I

  Quantometer QA160 80 Z I

  Capacity: 250 m³/hr Pressure:16Bar

  connections: 3" fnpt DN80

  Made in Germany

 27. Quantometer QA250 100 ZI

  QA250 100 ZI Elster Instromet

  ปริมาณ: 400 m³/hr Pressure:4Bar

  ท่อต่อ: 4" fnpt DN100

  ที่มา: Germany

 28. DM 10R25-40 Durchflussmengenzahler Krom//schroder

  DM 10R25-40

  Qmin 1.6m^3, Qmax 16 m^3/h

  pmax 4 bar,DN25 Rp1"

 29. DM 16R25-40 Durchflussmengenzahler Krom//schroder

  DM 16R25-40

  Qmin 2m^3, Qmax 25 m^3/h

  pmax 4 bar,DN25 Rp1"

 30. DM 25R25-40

  DM 25R25-40

  Qmin 2.5m^3, Qmax 40 m^3/h

  pmax 4 bar,DN25 Rp1"

 31. DM 40R40-40 Durchflussmengenzahler Krom//schroder

  DM 40R40-40

  Qmin 5m^3, Qmax 65 m^3/h

  pmax 4 bar,DN40 Rp1.1/2"

 32. DM 25R25-40

  DM 25R25-40

  Gas Meter 1inch

  max 4bar,40m³/h

 33. DM 40R25-40

  DM 40R25-40

  Gas Meter 1inch

  max 4bar,65m³/h

 34. DE 40R40-40B

  DE 40R40-40B

  Gas Meter 1.1/2"

  Pmax4bar,65m³/h

 35. DM 100Z80-160

  DM 100Z80-160

  Gas Meter 3inch

  max 16bar,160m³/h

 36. DM 100Z80-160

  DM 100Z80-160

  160 m³/hr Pressure:16Bar

  3" DN80

  Origin: Germany

 37. DM 160Z80-40

  DM 160Z80-40

  Gas Meter 3inch

  max 4bar,250m³/h

 38. DM 400Z100-160

  DM 400Z100-160

  Gas Meter 4inch

  max 16bar,650m³/h

 39. TBX30/L4

  TBX30/L4

  เข้าซ้ายออกขวา

  ปริมาณ: 30 m³/hr Pressure:1Bar

  ท่อต่อ: 1.1/2",DN40

  ที่มา: Japan

 40. tbx30 turbine gas meter

  TBX30/R4

  เข้าขวาออกซ้าย

  ปริมาณ: 30 m³/hr Pressure:1Bar

  ท่อต่อ: 1.1/2",DN40

  ที่มา: Japan

 41. tbx30 turbine gas meter

  TBX30/R4 turbine gas meter

  ปริมาณ: 30 m³/hr Pressure:1Bar

  ท่อต่อ: 1.1/2",DN40เข้าขวาออกซ้าย

  ที่มา: Japan

 42. TBX Tubine Gas Meter(TBX100/L)

  TBX Tubine Gas Meter(TBX100/L)

  100 m³/hr Pressure:1Bar

  connections: 2" fnpt DN50

  Origin: Japan

 43. tbx100 turbine gas meter

  TBX100/L turbine gas meter

  100 m³/hr Pressure:1Bar

  connections: 2" fnpt DN50

  Origin: Japan

 44. TBX Series Gas Meter Connection Cable

  TBX-SS-B

  TBX Series Gas Meter Connection Cable

  Application: TBX30, TBX100

  Origin: Japan

 45. Elster Aichi Pulse Meter

  Elster Aichi Pulse Meter

  Remote display or PLC control

  Output:4-20mA,RS-485(Modbus RTU)

 46. EMKO EZM-4930

  EMKO EZM-4930,Elster, Kromschroder, Aichi

  Gas Meter Remote display

  W96×H48×D130 mm

 47. Pulse Meter SP-564A

  Pulse Meter SP-564A,Elster, Kromschroder, Aichi

  Gas Meter Remote display

  Output:4-20mA,and RS-485

 48. Kromschroder Durchflussmengenzahler Gas Meter

  Kromschroder Gas Meter

  16~250 m³/hr

  Connections: 1" ~ 3"

  Origin: Germany